Concurso de carteles "FESTAS DO MONTE 2004"

Martes 13 de Enero de 2004

Concurso de cartelesAquí tenéis las bases del concurso de carteles para las Fiestas del Monte 2004. Espero que os animéis, el premio es de 300 euros.
Tambíen podeís colaborar en el Libro del Programa de las Fiestas del monte, enviando vuestros trabajos al Apartado de Correos 150 de A Guarda, con una extensión máxima de dos folios DIN-A4 a dos espacios, con dos fotografías como máximo. Para evitar problemas con la imprenta se ruega que los trabajos se enteguen en diskette o CD. El último día de entrega será el 1 de Marzo de 2004.

CONCURSO DE CARTEIS “FESTAS DO MONTE 2.004”
B A S E S :

1.- O tema do cartel será libre, os datos do autor [Nome, apelidos, dirección postal e teléfono], deben entregarse en sobre pechado acompañando o traballo.

2.- Soamente será válido un solo traballo por autor, non valendo os traballos con pseudónimos.

3.- O tamaño do cartel deberá ser DIN-A3, podéndose utilizar toda clase de técnicas para súa confección.

4.- Poderá participar calquera persoa no Concurso sen limitación de idade.

5.- Non se admitirán fotografías ou reproducción destas.

6.- A lenda do cartel deberá estar composta polo seguinte texto:

Festas do Monte 2.004 – A Guarda – Do 9 ó 15 de agosto


7.- A data límite de entrega de traballos será o día 1 de marzo de 2.004.

8.- O premio será de 300 euros.

9.- A decisión do Xurado será inapelábel é este poderá deixar vacante o premio.

10.- O traballo gañador pasará a ser propiedade da Comisión de Festas do Monte.

11.- Os traballos deben enviarse ao Apartado nº 150 da Oficina de Correos de A Guarda.

12.- Os demais carteis presentados serán devoltos a dirección postal que se indique no sobre correspondente.Redactado por Redacción el Martes 13 de Enero de 2004
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.