Visita do Presidente de Portos de Galicia

Sábado 11 de Diciembre de 2004

Nestes pasados días achegouse A Guarda o Presidente de Portos de Galicia, cargo politico do Partido Popular na Xunta de Galicia. Segundo poidemos ler na prensa o Alcalde solicitou a ampliación do “muelle alto”… e non sabemos mais.

Podemos dicir que este cargo politico da Xunta de Galicia dirixida polo Partido Popular pasou pola GUARDA de “puntillas”, naide se enterou [home ó señor Riego e seu socio do IVBM supoño que sí] sen contactar cas “forzas vivas”, Confradía de Pescadores, mariñeiros en xeral, grupos da oposición PsdeG-PSOE e BNG e cidadáns en xeral, todos eles preocupados pola situación do Porto Guardés, situación quepermañece tal cual hai cen anos.

A loita por conquerir un verdadeiro porto de abrigo dos guardeses ven de moi vello, os politicos conservadores, moitos anos no poder local, lograron que o Estado construíse o actual porto no século XIX, pero mellorado en 1915 baixo as directrices do deputado en Cortes don Ezequiel Ordóñez e logo de seu fillo Mariano Ordóñez. Dende aquela salvo as reparacións da Fosella endexamais se levou a cabo a construcción, dragado, profundidade, accesos, instalacións adxacentes, etc, etc, ¡O verdadeiro porto que A Guarda necesitaba e necesita!, tendo que acudir a Vigo para vende-los peixes ou a Baiona para buscar refuxio en caso de temporal.

Nestes últimos anos a Xunta de Galicia construiu o peirao Norte, os paseos marítimos, pero seguimos igoal que en 1915.

Por iso quero volver a lembrarme dunha reunión politica tida lugar en TUI no ano 1975 en TUI, localidade esta que politicamente sempre superou A Guarda no tocante a obter prevendas e melloras… ¡ata conseguiron ter unha Comandancia de Marina a vintecinco quilómetros do mar!.

Iº PLENO DEL CONSEJO ECONÓMICO-SOCIAL COMARCAL DEL BAJO MIÑO

Nas postrimerías do réxime dictatorial do xeneralísimo Francisco Franco Baamonde o Sindicato Vertical Provincial del Movimiento [único Sindicato autorizado dende 1936] promociona, mellor dito obriga, a constituir unha serie de Comisións co fin último de tratar de potencia-la economía da Comarca que abranguía Salceda de Caselas, Tui, Tomiño, O Rosal e A Guarda.

No mes de marzo de 1975 tivo lugar en Tui o 1º Pleno [é último] del Consejo Económico-Social del Bajo Miño, siñificando o derradeiro “aleteo” da Organización Sindical da provincia de Pontevedra.

Presidía este Pleno o gobernador civil é Jefe Provincial del Movimiento don Fernando Pedrosa Roldan, sendo o presidente adxunto don Tomás Palacios Hernández que era o Delegado da Organización Sindical , como Secretario Xeral estaba Ramón Búa Paseiro.

Entre as distintas Comisions creadas figura esta de PESCA.

COMISIÓN DO SECTOR PESCA:

Presidente: Jesús Rodríguez Castro “Chaval” (Presidente do Cabildo da Confraría Santa Tecla de A Guarda).

VOCAIS:

De A Guarda: Antolin Pérez Lomba; Ramón Baz Castro; José Benito Rodríguez Martínez; Pablo Antonio Rodríguez Pedreira; Rodrigo Pacheco Lomba; José Fernando Baz; Emilio Vicente Baz; José Mª. Baz González; Generoso Cadilla Alonso. De Tui e O Rosal: José Estévez Piño; Manuel Vila Pereira; José González Martínez; Manuel Martínez Gómez; Manuel Rodríguez Alvarez; Ermelindo Rodríguez Pereira; Saúl Carrera Blanco.

CONCLUSIONS:

[….] La pesca marítima centra sus posibilidades en el puerto de La Guardia. De este las notas más significativas son en cuanto a la flota pesquera el número de embarcaciones de propulsión mecánica, 70, de las cuales aproximadamente la mitad tienen menos de 5 años y casi es en la misma proporción las que poseen un registro bruto superior a 30 toneladas, con una media de 50 T.R.B. por embarcación. El censo laboral se estima en 757 trabajadores de los cuales 116 son técnicos y el resto no cualificados.

Las condiciones portuarias son insuficientes. La carencia más destacada se refiere a la capacidad de abrigo, que motiva el que su flota tenga que buscar refugio en los puertos de Vigo y Bayona. Otras instalaciones, rampa, elementos de carga, de abastecimientos y de descarga son poco capaces [deberan dicir NON EXISTEN]. A mayor abundamiento no dispone de abastecimiento de agua ni fábrica de hielo.

Las principales ventas de la flota se realizan en el puerto de Vigo, y en menor medida en Santa Eugenia de Ribeira, Muros, Porto Novo. Aún de la desembarcada el principal destino es también Vigo.

Las principales especies que se capturan son: besugo, rape, castañeta, y langosta.

La circunstancia de que, permitiendo el Convenio Hispano-Portugués faenar a ambas flotas entre las 6 y 12 millas de aguas jurisdicionales, los periodos hábiles para la española son únicamente entre el 1 de junio y el 31 de agosto, han motivado una considerable recesión en el volumen de dichas capturas.

Como se pode ler en 1975 a situación do Porto Guardés estaba igual que sempre e que no novo milenio e século XXI. DE PENA ou sexa NADA.

José A. Uris Guisantes.

Redactado por José A. Uris Guisantes el Sábado 11 de Diciembre de 2004
Comentarios

Estoy buscando a Manuel Martinez Gomez que viajo de la Argentina a España Vigo en Octubre de 1966 en el Buque Monte Umbe. Querria saber si es el vocal que integra la org.

Enviado por: Mercedes Toledo el Viernes 29 de Septiembre de 2006 a las 18:59
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.