Portada  Libro de visitas Imágenes Rastro Foros de debate Páginas amarillas Glosarios  
   A web na que todos colaboramos V. 4.1

Eleccións na Confraría de Pescadores Santa Tecla

Jueves 17 de Marzo de 2005

A Confraría de Pescadores Santa Tecla iniciou o proceso para a renovación de tódolos cargos da mesma; Xunta Xeral, Cabido e Patrón Maior.

A Xunta Xeral, que se compón de 24 vocáis, será elixida o 28 de Maio próximo e o Cabido composto de 10 vocáis serán elixidos o 15 de Xullo, o Patrón Maior tamén será elixido nesta última data. Así se desprende do calendario electoral unha vez foron ratificadas pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos tanto as normas como o calendario electoral que rexirá durante todo o proceso electoral. Destacar que as normas están a disposición dos socios da Confraría no taboleiro de anuncios da mesma dendo o día 9 de Marzal. Destacar tamén que o censo de afiliados tamén está a disposición dos socios no mesmo lugar dendo o 12 ó 30 de Marzal, para a comprobación e presentación de reclamacións sobre exclusións ou inclusións no mesmo.

CALENDARIO ELECTORAL
Acordo da Xunta Xeral de celebración de eleccións.

02-03-2005 - Mércores 17:30 h.
Constitución da Comisión Electoral.
Elaboración do plan, normas e calendario electoral.
04-03-2005 - Venres 17:30 h.
Cabido. Aprobación do plan, normas e calendario electoral.
09-03-2005 - Mércores
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Ratificación do plan, normas e calendario electoral.
09-03-2005 - Mércores
Exposición no taboleiro de anuncios da Confraría do plan, normas e calendario electoral.
12-03-2005 - Sábado a 30-03-2005 Mércores
Exposición do censo de afiliados no taboleiro de anuncios da Confraría.
Presentación de reclamacións sobre exclusións ou inclusións.
02-04-2005 - Sábado 10:00 h.
Comisión Electoral. Resolución de reclamacións contra o censo de afiliados.
07-04-2005 - Xoves
Remate prazo de presentación de recursos ante a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
13-04-2005 - Mércores
Exposición no taboleiro de anuncios da Confraría do censo electoral definitivo.
Inicio de solicitude de voto por correo.
14-04-2005 - Xoves e 28-04-2005 Xoves
Presentación de candidaturas a vocais da Xunta Xeral.
29-04-2005 - Venres
Publicación de candidaturas no taboleiro de anuncios da Confraría.
30-04-2005 - Sábado 10:00 h.
Comisión Electoral. Comprobación de cumprimento de requisitos das candidaturas presentadas.
02-05-2005 - Luns e 03-05-2005 Martes
Prazo para presentar alegacións e subsanación de irregularidades.
05-05-2005 - Xoves 17:30 h.
Comisión Electoral. Resolución das reclamacións presentadas.
Proclamación de candidaturas e exposición no taboleiro de anuncios da Confraría.
10-05-2005 - Martes
Remate prazo de presentación de recursos ante a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
16-05-2005 - Luns 17:30 h.
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Proclamación definitiva de candidatos.
Inicio da campaña electoral.
Comisión Electoral designará os compoñentes da Mesa Electoral, notificándollo e debendo ser aceptado por escrito.
27-05-2005 - Venres
Fin prazo voto por correo.
28-05-2005 - Sábado
09:30 horas.Constitución da Mesa Electoral.
De 10:00 a 18:00 horas apertura do Colexio Electoral na Confraría.
Votacións a vocais da Xunta Xeral.
Escrutinio e acta da Mesa Electoral.
29-05-2005 - Domingo e 30-05-2005 - Luns
Entrega das actas da Mesa Electoral á Comisión Electoral e á Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
Exposición das actas das votacións no taboleiro de anuncios da Confraría.
Presentación de reclamacións ante a Comisión Electoral.
31-05-2005 - Martes 17:30 h.
Comisión Electoral. Resolución sobre as reclamacións.
01-06-2005 - Mércores e 02-06-2005 - Xoves
Presentación de recursos ante a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
08-06-2005 - Mércores
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Resolución de recursos.
13-06-2005 - Lúns 17:30 h.
Comisión Electoral. Proclamación de membros da Xunta Xeral.
16-06-2005 - Xoves
Remate prazo de recursos contra o acordo de proclamación ante a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
22-06-2005 - Mércores
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Resolución de recursos.
25-06-2005 - Sábado 10:00 h.
Comisión Electoral. Toma de posesión e constitución da Xunta Xeral na Confraría.
27-06-2005 - Lúns e 28-06-2005 - Martes
Presentación de candidaturas a Patrón Maior.
29-06-2005 - Mércores 17:30 h. e 30-06-2005 - Xoves
Comisión Electoral. Proclamación e exposición de candidatos a Patrón Maior.
Presentación de reclamacións ante a Comisión Electoral.
01-07-2005 - Venres 17:30 h.
Comisión Electoral. Resolución de reclamacións.
04-07-2005 - Luns
Remate prazo de presentación de recursos ante a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
09-07-2005 - Sábado
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Resolución de recursos.
15-07-2005 - Venres 17:30 h.
Mesa Electoral. Constitución da mesma.
Votación a Patrón Maior, Vicepatróns e Cabido na Confraría.
18-07-2005 e Lúns e 19-07-2005 - Martes
Exposición das actas no taboleiro da Confraría.
Presentación de reclamacións ante a Comisión Electoral.
20-07-2005 - Mércores 17:30 h.
Comisión Electoral. Resolución de reclamacións.
22-07-2005 - Venres
Prazo de presentación de recursos ante a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
29-07-2005 - Venres
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Proclamación do Patrón Maior, Vicepatróns e Vocais do Cabido.
29-07-2005 - Venres 17:30 h.
Comisión Electoral. Proclamación do Patrón Maior, Vicepatróns e Vocais do Cabido.
Toma de posesión do Patrón Maior, Vicepatróns e Vocais do Cabido.
Disolución da Comisión Electoral.
Remisión de toda a documentación electoral á Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
Redactado por Satoko el Jueves 17 de Marzo de 2005
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.