Portada  Libro de visitas Imágenes Rastro Foros de debate Páginas amarillas Glosarios  
   A web na que todos colaboramos V. 4.1

Eleccións na Confraría Santa Tecla

Jueves 26 de Mayo de 2005

O vindeiro sábado 28-05-2005 de 10:00 a 18:00 horas, no local social da confraría de pescadores “Santa Tecla”, celebraránse as votacións para elixir ós vocáis da xunta xeral; nas votacións haberá duas urnas, unha para os empresarios e outra para a parte social, e dentro de cada urna haberá papeletes e sobres de cores, que van a diferenciar os votos dentro de cada agrupación.

Unha vez pechado o colexio procederase ó escrutinio de votos, asi como á acta das votacións, o dia seguinte procederase a entrega da acta na conselleria de pesca e asuntos marítimos. Os compoñentes da xunta xeral por sectores quedará da seguinte maneira:

Agrupación empresarios:

  • 3 sector de altura
  • 9 sector de baixura

Agrupación traballadores:

  • 7 sector de altura
  • 4 sector de baixura
  • 1 recursos especificos (mariscadores)

O número de compoñentes vai proporcional ó numero de socios de cada sector. Unha vez composta a xunta xeral, habrirase o prazo para presentación de candidaturas a patron maior , vice-patrons e cabido, e posteriormente faranse as votacións para a elección destes cargos.

Redactado por el Jueves 26 de Mayo de 2005
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.