Portada  Libro de visitas Imágenes Rastro Foros de debate Páginas amarillas Glosarios  
   A web na que todos colaboramos V. 4.1

Programa de Educación para Saude

Viernes 24 de Febrero de 2006

Máis do 40% do alumnado da Comarca participa no Programa de Educación para a Saúde na Escola neste curso 2005/06

No marco da prevención das drogodependencias nos centros educativos, como ámbito prioritario de intervención, a Asociación Érguete Baixo Miño de A Guarda realiza, dende setembro ata xuño, o Programa de Educación para a Saúde na Escola que promove e financia o Comisionado do Plan de Galicia sobre Drogas da Consellería de Sanidade.

Nestas accións de información e de coordinación/seguemento participan 110 mestres, o que supón unha porcentaxe do 24,6% e 1856 alumnos/as abarcando o 40,4% do alumnado pertencente ós catro Concellos da nosa área de actuación: A Guarda, O Rosal, Tomiño e Oia.

A través dun material adaptado curricularmente a cada etapa evolutiva do alumnado, o profesorado, en coordinación co técnico de prevención, realiza un tratamento na aula sobre diversos aspectos no ámbito da prevención das drogodependencias. Preténdese influír nas crenzas e actitudes do alumando de educación infantil e primaria sobre as drogas e o seu consumo, así como na intención de consumo futuro ou consumo actual dos estudiantes de ESO, bacharelato, ciclos formativos e garantía social, ó mesmo tempo que se dota á comunidade educativa duns instrumentos de traballo que permiten un afrontamento racional do consumo de drogas.

Entre os seus obxectivos detacan:

  • Dar ó alumno/a unha información obxectiva e veraz que facilite unha análise crítica das drogodependencias.
  • Valorar axeitadamente a autoestima, a toma de decisións e a identificación da presión do grupo para a resolución de conflictos, para actuar en situacións de consumo.
  • Axudar a desenvolver comportamentos e hábitos gratificantes, alternativos ó consumo de drogas.
  • Dotar de coñecementos para mellorar as actitudes personais e colectivas ante o drogodependente, evitando estereotipos e suizos de valor que propician o seu illamento e marxinación social.
Redactado por Redacción el Viernes 24 de Febrero de 2006
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.