Portada  Libro de visitas Imágenes Rastro Foros de debate Páginas amarillas Glosarios  
   A web na que todos colaboramos V. 4.1

Torres de salvamento nas praias do Concello

Sábado 3 de Junio de 2006

PSdeG - PSOEEn marzo do 2005, PP e IVdoBM aprobaron en Pleno, co noso voto en contra, un convenio cunha empresa chamada Gestión de Mecenazgo para que esta instalara quioscos ou torres-quiosco en diversas praias do Concello por un período de 10 anos.

Na súa cláusula terceira o convenio di : “ o Concello poderá propoñer, se o considera oportuno, a persoa ou persoas que necesiten o traballo e de entre as cales gestión de Mecenazgo elixirá a máis cualificada..” Curiosa, cando menos, a forma de selección das persoas que van rexentar os quioscos ou torres-quiosco. Pero ademais disto, non soubemos nunca cales eran os beneficios que nos reportaba o convenio. O Alcalde dixo, daquela, que “uns servicios, unha cousa digna”. Logo chegou o verán e os quioscos instaláronse en tres sitios onde non cumprían a súa misión fundamental : garantir a seguridade dos usuarios da praia. Puxéronos ou entre os pinos ou mesmo tapados por unha casa. Só servían como chiringo e, nin iso, porque non funcionaron en todo o verán. Como o convenio debe seguir en vigor, instamos a que dende o Concello se sinalen como lugares de ubicación das torres-quiosco (os quioscos non nos valen, só son negocios) aqueles situados en primeira liña de praia e que posibiliten, para os vixiantes, o maior campo visual. Carecería de sentido que primara o negocio sobre a seguridade e que Gestión de Mecenazgo se convertira en Gestión Económica, co consentimento do grupo de goberno do Concello. Dende logo, as ubicacións do ano pasado carecían de sentido. E aínda con boa ubicación, as torres non valen para nada se non contan con personal cualificado de vixiancia e salvamento.

Redactado por Grupo Municipal Socialista el Sábado 3 de Junio de 2006
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.