Radio Composancos II

Domingo 11 de Junio de 2006

A aparición da Radio Pirata “Radio Camposancos” estivo motivada-entre outras cousas- pola Moción presentada na Entidade Local Menor de Camposancos polo representante de Alianza Popular Juan Francisco Alonso Álvarez “Esnola”. Moción para SEGREGACIÓN DE CAMPOSANCOS DO CONCELLO DE A GUARDA E CREACIÓN DUN CONCELLO INDEPENDIENTE, que foi desestimada pola Xunta da Entidade Menor.

A situación politica de Camposancos tamen era peculiar. O alcalde-presidente da Entidade Local Menor era Luís Pereira Díaz (socialista), meo irmán do Alcalde de A Guarda, Manuel Díaz González “Ligero” (de Alianza Popular), totalmente enfrontados politicamente, poñendo toda crase de impedimentos dende o Concello Guardés para melloras.

Dende Radio Camposancos se impulsou a presentación do escrito (nos enteramos anos amis tarde) de segregación que quedou en nada; curiosamente quen mais puxaba era o propio representante posto por Ligero (Juan Esnola) que falaba “de abandono por parte do Concello de A Guarda que se pon de manifesto nas múltiples deficiencias da zona e a insatisfacción popular de perteñecer a A Guarda, esquecendo a indentidade de camposino, está orixinando unha guerra entre os veciños partidarios e os seguidores do grupo de goberno da Entidade”. Pedía “un estudio das ventaxas e desventaxas da separación do Concello e a constitución dun Concello propio”. “existen también vecinos mudos que por razones familiares todavía no se han manifestado, pero que están de acuerdo con la segregación cómo única medida para resolver el alejamiento al que están sometidos y que tienen como culpable al Ayuntamiento Guardés”.

Ligero dicía que a petición de división ía en desacordo ca tendencia xeral de unificalas forzas en mancomunidades, e que Juan Fco Alonso Álvarez non cumplira ca Normas Internas de Alianza Popular, que obrigan a consultar as Mocións ca Xunta Local de AP “la posibilidad de que Camposancos se constituya en Ayuntamiento independiente me parece de risa”.

A Moción quedou sen efecto manifestando os socialistas que o que demandaban os camposinos “era un trato de igualdade por parte do Concello” que presidía Ligero. Seguían dicindo que “o abandono da zona de Camposancos por parte de Alianza Popular con maioría no Concello e notorio, chegándose a consideración de parroquia terceiromundista en materia de servicios e de accesos”. “O verdadeiro problema que se plantexan os viciños e a necesidade de contar con unha serie de servicios prioritarios, esixindo que se tratase a Camposancos como parte do Concello de A Guarda e non como un irmán pobre”. Ademais os socialista contaban con catro representantes na Entidade Local Menor e A.P. tiña únicamente a Juan Fco Alonso que se quedou solo en todo….

En xullo de 1988 Juan Fco Alonso Álvarez “Esnola” volvía a ser entrevistado en Radio Camposancos (programa CERCA DAS ESTRELLAS), afirmando que “Camposancos tel mellores condicións para servir de refuxio marítimo internacional que A Guarda, que se atopa en mar aberto e con dificil acceso”.
“dragado dunha zona do río para permitir o calado de barcos, e mesmo a ubicación da Zona do Refuxio de O Pasaxe con una inversión mínima, que quedaría completada ca prolongación do ferrocarril, ata chegar a este NOVO MUNICIPIO, caso de prosperar a segregación. “Desde que se habló de la segregación parece que nos están haciendo más caso que antes”. En maio/88 Luís Pereira Diaz (Alcalde da Entidade Local Menor de Camposancos) declara que para segragación non sería posible cos ingresos actuais (1988); sería necesario ir a un referendum, trasladalo ó Pleno da ELM, a Deputación, a Xunta de Galicia e finalmente ao Goberno Central, “tales negociacións (de levarse a cabo) hay que llevarlas con tiento, puesto que si s eprecipita la decisión, puede que no sea viable y en ese caso se crearía una gran frustación a una parte del pueblo”. “Solo queremos que el Ayuntamiento GGuardés invierta en Camposancos lo mismo que aportan los camposinos a los presupuestos locales. “En democracia son los pueblos los que hablan y a los que apoyan a Juan Fco Alonso Álvarez les molesta que en Camposancos gobierne la izquierda”.

Fontes de datas: Faro de Vigo e Atlántico Diario.

Redactado por José A. Uris Guisantes el Domingo 11 de Junio de 2006
Comentarios

Save money! No Prescription Required. Worldwide Shipping.
We supply the pharmacy medicines below, plus many more products at highly competitive prices: buy cialis, cheap cialis soft tab, order viagra, buy viagra soft tab, buy levitra. From sexual health to a woman's health, sleeping aids to weight loss pills, our online pharmacy offers convenient customer access to various health medicines, including an array of health product and medicare prescription drug. Looking for a convenient but reliable access to medicine shops? Our drug store pharmacy is the answer. You can now buy Soma, Herbal Phentermine and SleepWell (Herbal XANAX) among others online. And like real-life discount pharmacies, we are also a discount drug store.
Cialis Online, Cheap Cialis Soft Tab, Buy Viagra, Viagra Soft Tab Online, Levitra Online.

Enviado por: Watinsuhsmism el Martes 16 de Octubre de 2007 a las 10:41

wmz webmoney with your visa.

Enviado por: DauseDicMes el Lunes 23 de Julio de 2012 a las 11:10

الكتلة الإسلامية بدير البلح تنظم ليلة رباط لطلبة الفتوة

Enviado por: Jamymaync el Jueves 4 de Julio de 2013 a las 05:29

Unknown message

Enviado por: Unknown el Martes 25 de Febrero de 2014 a las 23:49

Èãðîâîé ïîðòàë. Ñòàðûå êóëüòîâûå èãðû. DOS, ÏÊ, WINDOWS, àðêàäíûå,
áðàóçåðíûå, ìîáèëüíûå.
http://mtvn.ru - .

Enviado por: MeerEtennynor el Miércoles 26 de Octubre de 2016 a las 10:36
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.