Portada  Libro de visitas Imágenes Rastro Foros de debate Páginas amarillas Glosarios  
   A web na que todos colaboramos V. 4.1

Nota de prensa do Grupo Municipal Socialista

Martes 1 de Agosto de 2006

No Pleno do Concello de A Guarda celebrado o día de hoxe ( 31 de Xullo do 2006) sobre a CONTA XERAL DO 2004 o Grupo Municipal Socialista manifestou o seguinte:

1-Respecto dos prazos, dixemos que a Conta sobre a que deberíamos de estar a falar é a do 2005, xa que a Lei (Texto Refundido de la Ley sobre Haciendas Lacales) establece que antes do mes de Outubro do ano seguinte ó da súa execución a Conta Xeral ten que pasar polo Pleno para a súa aprobación e posterior remisión ó tribunal de Contas. Este concello leva un ano de retraso.

2-Das inversións do 2004 o bipartito de entón formado por PP-IVBM, gobernando en maioría e con tres adicacións exclusivas, só foi capaz de pór en marcha o 50% do Plan de Inversións. No 2004 xa comezou a perda de subvencións ( como parte da subvención para o Plan Xeral, ou a de educador familiar), e tan pouco fixeron que teñen deixar para o 2005 a cantidade de 855.000€ deixando no caixón proxectos coma: rúa inguieiros, inversións Monte Sta Tegra, redacción do Plan xeral, inversións en recollida do lixo, proxecto arquivo histórico municipal e un longo etc..

3-Falando dos gastos, este goberno municipal gasta tan alegremente que deapois tiveros que facer un recoñecemento extraxudicial por importe de263.000€ cando había pouco acababan de facer outro por outros 100.000€. E dicir, gastan por riba das posibilidades e sen ter en conta o procedemento.

4-Foron incapaces de aprobar o Padrón de Lixo, de Sumidoiros, e tampouco o de entrada de vehículos.

5-Na Conta Xeral pónse de manifesto que inflaron o presuposto municipal do 2004, así o impostode contruccións está inflado un 51%, o de licencias urbanísticas un 58%, licencia de apertura de establecementos un 41%. Todos os ingresos que dependen directamente do concello estaban inflados no orzamento do 2004.

6-No 2004 oubo 11 reparos deintervención, once. Nos cales producíase: omisión da tramitación do gasto, prescindíase totalmente do procedemento establecido, non existe constancia de tramitación de expediente de contratación, nin certificación técnica que acredite a realización da obra, elúdense os principios de publicidade e concorrencia, non consta a existencia de partida orzamentaria…..todo isto afecta a obras e servicios que superan o importe dos 132.000€.

7-Respecto do Patronato Monte Sta Tegra o equipo de goberno non fixo absolutamente nada. Nin sequera foron capaces de gastar os cartos que estaban destinados a publicidade, cos beneficios que iso xera sobre tódolos sectores económicos do noso pobo.

O Grupo Municipal Socialista terminou dicindo que o 2004 foi un ano de stand-by que marca un punto de inflexión hacia o que será a debacle na xestión política que é o ano 2005 e posteriores (xa que seguen polo mesmo camiño). O 2004 foi un ano no que non foron capaces de resolver (estamos a 2006 e seguen os mesmos problemas) a situación do Ferry con Caminha, nin de abrir a rúa Inguieiros, nin de solventar a saída sur para o concello, nin nada sobre aparcadoiros ou vivendas sociais. A única festa que organiza o Concello converteuse nunha fonte de incógnitas ó non saber ninguén como se organizou o que retrata a un equipo de goberno no que cada un campa polo seu lado sen unha organización conxunta e coordinada, facendo somentes unha política de compadreo, clientelismo e amiguismo.

Todo o dito pódese resumir en que o Sr Alcalde non escoitou a mensaxe dada polo Grupo Municipal Socialista no 2003, cando nós nos comprometíamos a sacar adiente os grandes temas da Guarda. Nese momento, preferiu a uns personaxes que co devenir do tempo convertéronse no seu maior enimigo, e o que é peor acabaron convertidos no maior enimigo para o noso pobo, sendo un serio obstáculo para o desenvolvemento, o progreso e o crecemento de a Guarda.

A Conta Xeral do 2004 foi reixeitada polo Pleno do Concello.

                                                      A Guarda, 31 de Xullo do 2006
  Grupo Municipal Socialista de A Guarda
Redactado por Grupo Municipal Socialista el Martes 1 de Agosto de 2006
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.