Portada  Libro de visitas Imágenes Rastro Foros de debate Páginas amarillas Glosarios  
   A web na que todos colaboramos V. 4.1

Tala nas inmediacións do CEIP Manuel Rodríguez Sinde

Jueves 14 de Diciembre de 2006

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.

É coñecida por tódolos membros da Corporación a situación do centro de ensino Manuel Rodríguez Sinde, na faldra do monte a escasos metros dunha masa de árbores formada, principalmente, por eucaliptos de gran altura. Esta circunstancia fai que ese recinto escolar estea en situación de risco no que a un incendio forestal na zona se refire, cas graves consecuencias que isto podería ter e das que se derivarían responsabilidades cara ao alcalde e o seu equipo de goberno.

É coñecida por tódolos membros da Corporación a situación do centro de ensino Manuel Rodríguez Sinde, na faldra do monte a escasos metros dunha masa de árbores formada, principalmente, por eucaliptos de gran altura.

Esta circunstancia fai que ese recinto escolar estea en situación de risco no que a un incendio forestal na zona se refire, cas graves consecuencias que isto podería ter e das que se derivarían responsabilidades cara ao alcalde e o seu equipo de goberno.

Ter cerca e nun nivel moi por riba do patio estas árbores tan altas fai tamén que o colexio sexa un lugar moi húmido e sombrío, en inverno moitos días aínda que estea claro, non chega a dar o sol no patio de recreo. Estas últimas semanas, cos temporais que estamos a padecer, existe o perigo de caída de árbores que moi facilmente podería producirse cara ao interior do recinto escolar.

Por todo o exposto propoñemos que o pleno da Corporación tome o seguintes acordos:

Xestionar a tala da masa forestal no perímetro do CEIP Manuel Rodríguez Sinde co obxecto de establecer unha banda de seguridade que protexa ao colexio dos perigos antes mencionados e faga deste recinto un sitio máis seco e luminoso. Comprometerse ao mantemento desta banda de seguridade no futuro.

Redactado por Redacción el Jueves 14 de Diciembre de 2006
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.