Bases do Desfile Concurso de Carnaval 2008

Lunes 14 de Enero de 2008

Entroido 2008O Concello da Guarda ven de publicar as bases do Desfile Concurso de Carnaval 2008. Ao pé das bases adxuntamos o formulario de inscripción e autorización.

- BASES -

PRIMEIRA.- O Concello da Guarda, a través da Concellería de Cultura, organiza o Desfile Concurso de Carnaval 2008.

O prazo de inscrición para o Desfile-Concurso de Carnaval 2008, será entre os días 14 de xaneiro ata o 30 de xaneiro, ambos inclusive, en horario de oficina, de 9:00h a 14:00h, excepto sábados que o horario será entre as 10:00h ata as 13:00h.

 • SEGUNDA.- A saída do desfile será ás 17:00 horas dende a Praza de San Bernardo (“Esquina Famosa”) e rematará na Alameda.

 • TERCEIRA.- Requisitos para participar no concurso:

  • Presentar a solicitude no Rexistro Xeral do Concello no prazo establecido. (en impreso facilitado polo Concello)
  • No transcurso do desfile o concursante deberá colocar o numero que se entregará ó rexistrar a solicitude de maneira visible para que o xurado poida tomar nota.
  • Estar puntualmente no lugar indicado para a saída do desfile ás 16:30 horas.
  • As persoas que non presenten solicitude a través do Rexistro Xeral tamén poden participar no desfile pero non teñen opción á premio.

  -CUARTA.- Xunto coa solicitude farase entrega da seguinte documentación: -Maiores de idade: Fotocopia do DNI. -Menores de idade: Fotocopia do DNI da persoa que os represente. -En caso de grupos, carrozas e comparsas só DNI da persoa representante. -Os menores de idade deberán acompañar autorización para participar no concurso.

  • No caso dos grupos, comparsas e carrozas, indicarase o número de participantes
 • QUINTA.- As modalidades que poderán entrar en concurso son: -Carrozas: Considéranse carrozas un grupo de alomenos 6 persoas representando algún tema enriba dun móbil (carro, tractor, motocultor…) o conductor poderá ou non ir incluído, déixase a criterio dos participantes. -Comparsas: Participarán no grupo un mínimo de 10 persoas. -Grupos: Estaran formados por 3 ou mais persoas, ata un maximo de 9. -Individual: Inclúense nesta modalidade, ademais dos disfraces individuais, as parellas que desexen participar. Na modalidade Individual haberá dúas categorías:

 • Infantil, ata 12 anos
 • xuvenil-adulto, a partir de 13 anos. No caso de parellas, cando un só dos participantes teña máis de 12 anos considerarase na categoría xuvenil-adulto.

 • SEXTA.- Cualificación:

  1- A cualificación, en cada unha das modalidades e categorías, será determinada polo Xurado do concurso, que estará formado por un Presidente, (O Concelleiro de Cultura ou persoa na que delegue), e cinco vocais en representación de entidades socioculturais do Concello, que serán nomeados pola Concellería de Cultura actuando como secretario/a o de menor idade.

  2- Cada membro do xurado cualificará de 1 a 10 cada carroza, comparsa e disfraz individual participante. No caso de empate, procederase a unha segunda puntuación.

  3- A entrega de premios terá lugar o mesmo día de celebración do Desfile. Unha vez feita a avaliación polo Xurado o secretario fará público o resultado mediante a lectura da acta correspondente.

  4- O Xurado poderá determinar a concesión de accésits, se así o considera oportuno.

  5- O Xurado poderá declarar deserto algún dos premios.

  6- O Xurado terá a capacidade de determinar se os inscritos como carrozas cumpren as condicións para ser consideradas como tales.

  7- A participación no concurso supón a aceptación destas bases, sendo a decisión do Xurado inapelable.

 • SÉTIMA.- PREMIOS

A) COMPARSAS:
1º PREMIO…………………500 €
2º PREMIO…………………400 €
3º PREMIO…………………200 €
4º PREMIO…………………100 €

B) CARROZAS:
1º PREMIO…………………500 €
2º PREMIO…………………400 €
3º PREMIO…………………200 €
4º PREMIO…………………100 €

C) GRUPOS:
1º PREMIO…………………200 €
2º PREMIO…………………..100 €
3º PREMIO………………….. 80 €
4º PREMIO………………….. 60 €

D) INDIVIDUAL XUVENIL-ADULTO:
1º PREMIO…………………100 €
2º PREMIO…………………..80 €
3º PREMIO…………………..60 €
4º PREMIO…………………..40 €

E) INDIVIDUAL INFANTIL:
1º PREMIO…………………100 €
2º PREMIO…………………..80 €
3º PREMIO…………………..60 €
4º PREMIO…………………..40 €

Descargas:

Formulario de inscripción

Aproveitamos para recomendarlle ao Concello que adxunte este tipo de documentos en PDF xa que o formato Word non é nada seguro e pode ser modificado por erro.

Redactado por Redacción el Lunes 14 de Enero de 2008
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.