Portada  Libro de visitas Imágenes Rastro Foros de debate Páginas amarillas Glosarios  
   A web na que todos colaboramos V. 4.1

San Xerome, a outra cara do conflito

Martes 3 de Febrero de 2009

Centro San XeromeNas últimas semanas estanse a verter informacións e opinións en torno a un conflicto laboral (“Conflicto Colectivo” , según a central sindical CIG) no Centro San Xerome. Aínda que sexa de xeito resumido convén facer algunhas aclaracións ó respecto por parte de traballadores/as do citado Centro, que non nos sentimos para nada identificados con esta campaña:

1.- A Dirección do Centro (Xerencia e Dirección Técnica), elexida entre os seus traballadores/as e ratificada pola Xunta Directiva, está formada por 2 traballadores que asumen voluntariamente esta tarefa encabezando un proxecto ilusionante . No camiño para a consecución dos obxectivos téñense encontrado con multitude de dificultades para a subsistencia, pelexando en todo momento polo futuro do Centro, dos usuarios e as súas familias, e dos seus traballadores/as.

Debemos, polo tanto, partir da base de que se trata de 2 traballadores máis, e que a súa opinión debe ser tan respetable, polo menos, como a do resto de traballadores, feito que se ten negado nas Asambleas da CIG.

2.- A defensa dos dereitos dos traballadores e traballadoras, é un principio democrático básico, polo que entendemos perfectamente que cando os canles de comunicación e diálogo non funcionan correctamente, ou existen dous puntos de vista diferentes na interpretación dos dereitos laborais, se recurra a xustiza, para que dictamine en torno a cuestións confusas nun Convenio Colectivo desastroso (no que por certo non nos implicamos na súa mellora senon que escurrimos o bulto delegando nas Centrais Sindicais).

Non entendemos sen embargo, que por un lado se nos solicite diálogo e negociación, e o mesmo tempo se faga unha campaña de prensa e recollida de firmas desprestixiando a labor da Xunta Directiva e da Dirección, e polo tanto perxudicando gravemente o futuro da entidade: ou sexa a consecución dos obxectivos marcados entre todos e o mantemento dos diferentes servizos do Centro.

Entendemos menos aínda que nesta Campaña se utilice de xeito demagóxico a tódolos traballadores/as do Centro, cando un grupo importante deles (e non falamos da Dirección) non asumen os criterios nin os métodos empregados pola CIG neste conflicto.

3.- Unha proba máis desta manipulación informativa é que non existe o mesmo criterio entre os dous delegados da mesma Central sindical , xa que nestes días unha das representantes dos traballadores/as da Central sindical CIG, marxinada na toma de decisións, presentou a sua dimisión por non compartir as directrices marcadas dende o Sindicato. Nestes momentos, polo tanto, tan só un dos representantes sindicais da CIG segue adiante coa demanda a Asociación, xunto con 8 traballadores/as máis.

4.- Non estamos no mellor momento, pero seguimos sendo igual de insistentes nos nosos obxectivos, perseverantes na nosa loita e optimistas, facendo unha lectura positiva deste conflicto do que pensamos vai servir para seguir mellorando na calidade de atención dos nosos usuarios e as súas familias, que realmente é o que nos ocupa e preocupa.

A Guarda, 2 de febrero de 2009

Dirección e un grupo de traballadores/as do Centro

Redactado por Fernando Coello el Martes 3 de Febrero de 2009
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.