Falece José Luís Lomba Alonso, un loitador pacífico

Jueves 18 de Febrero de 2010

O martes 16 de Febreiro faleceu inesperadamente José Luís Lomba Alonso, mestre, político, activista social e investigador guardés.

Poucas veces se pode ter acceso ás persoas que admiramos, eu admirábao dende que foi meu mestre e seguiu sendo así durante moitos anos. O que é máis difícil ainda e poder formar parte do círculo de achegados de quen admiramos e eu acabei sendo da sua familia. Quédame a honra de ter aprendido tanto del nestes anos e a pequena frustración de non ter sido capaz de que entendese nunca “qué demo era iso de Internet”.

José luís era ante todo unha boa persoa, sen tacha coma político, sen tacha coma mestre, sen tacha como pai e como amigo. Un gran ser humano no máis amplo espectro que podería definir calquera dos filósofos que tanto admiraba.

Sempre foi un loitador; polo seu pobo, pola sua familia, por manter as nosas tradicións, pero nunca fixo dano a ninguén, nunca alzou a voz por riba do correcto; como me dixo Antón Ferreira fai uns minutos, “pasou pola vida sen molestar e foise do mesmo xeito”, en silencio, de súpeto, en paz. Era un loitador pacífico e así o lembraremos todos.

Grazas por todo José Luís.

Fernando Coello

Se alguén quere deixar algún comentario sobre José Luis, pode facelo no libro de visitas e pasareino ao pe da nova en canto arranxe o xestor de comentarios.

En Español:

El pasado martes 16 de Febrero falleció inesperadamente José Luís Lomba Alonso, profesor, político, activista social e investigador guardés.

Pocas veces podemos tener acceso a las personas que admiramos, yo lo admiraba desde que fue mi profesor y siguió siendo así durante muchos años.

Lo que es más difícil todavía es poder formar parte del círculo de allegados de quien admiramos y yo acabé formando parte de su familia. Me queda el honor de de haber aprendido tanto de él en estos años y la pequeña frustración de no haber sido capaz de que entendiese nunca “qué demonios era eso de Internet”.

José luís era ante todo una buena persona, sin tacha como político, sin tacha como profesor, sin tacha como padre y como amigo. Un gran ser humano en el más amplio sentido como podría definir cualquiera de los filósofos que tanto admiraba.

Siempre fue un luchador; por su pueblo, por su familia, por mantener nuestras tradiciones, pero nunca hizo daño a nadie, nunca alzó la voz por encima de lo correcto; como me dijo Antón Ferreira hace unos minutos, “pasó por la vida sin molestar y se fue del mismo modo”, en silencio, de pronto, en paz. Era un luchador pacífico y así lo recordaremos todos.

Gracias por todo José Luís.

Fernando Coello

Si alguien quiere dejar algún comentario sobre José Luis, puede hacerlo en el libro de visitas y lo pasaré al pie de la noticia en cuanto repare el gestor de comentarios.

Redactado por Fernando Coello el Jueves 18 de Febrero de 2010